Dato for udgivelse
16 Jul 2019 10:43
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bordservice  og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning  (EU) 2016/1036. 


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198 offentliggjort i EU Tidende L 189 af 15. juli 2019 indført en endelig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale, med undtagelse af keramiske møller til krydderier og deres kværne af keramiske materiale, keramiske kaffemøller, keramiske knivslibere, keramiske slibestål, keramiske køkkenartikler til at skære, kværne, rive, skive, skrabe og skrælle og pizzasten af cordiritkreamik af den art, der anvendes til bagning af pizza eller brød; som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 og ex 6912 00 29 ( Taric-kode 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 og 6912 00 29 10); og med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår indførelsen af definitiv antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/1198

Forordningen træder i kraft 16. juli 2019