Dato for udgivelse
01 Jul 2019 11:19
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 vedr. importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1099 offentliggjort i EU-tidende L 175 af 28. juni 2019 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 og 6912 00 29 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2019/1099.

Forordningen trådte i kraft den 29. juni 2019.