Dato for udgivelse
03 Jul 2019 12:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om ydereligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.07.2019
0305 42 00 10-90      Udgår og erstattes af:
0305 42 00 00 - - Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10%
2309 90 31 89 Udgår og erstattes af:
- - - - - - - - I andre tilfælde:
87 - - - - - - - - - Sojabønneproteinkoncentrat med indhold af:
- råprotein på 60 vægtprocent (± 10 vægtprocent)
- træstof på 5 vægtprocent (± 3 vægtprocent)
- råaske på 5 vægtprocent (± 3 vægtprocent)
- stivelse på 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 6,9 vægtprocent
til brug ved fremstilling af foderprodukter til dyr
0,023 € pr kg
88 - - - - - - - - - I andre tilfælde 0,023 € pr kg
2818 10 11 00 Udgår og erstattes af:
2818 10 11 - - - I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør under 50 % af den samlede vægt:
10 - - - - Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) med et indhold af aluminiumoxid på 99,6 vægtprocent eller derover og med mikrokrystallinsk struktur i form af stænger med et længde/bredde-forhold på 1,3 eller derover, men ikke over 6,0 5,2%
90 - - - - Andre varer 5,2%
2826 90 80 20 Udgår
2828 10 00 00 Udgår og erstattes af:
2828 10 00 - Kommercielt calciumhypoklorit og andre calciumhypokloriter:
10 - - Calciumhypochlorit (CAS RN 7778-54-3) med et indhold af aktivt klor på 65 % eller derover 5,5%
90 - - Andre varer 5,5%
2905 32 00 00 Udgår og erstattes af:
2905 32 00 - - Propylenglykol (propan-1,2-diol):
10 - - - (2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) 5,5%
90 - - - Andre varer 5,5%
2909 30 90 35 - - - 1-klor-2- (4-ethoxybenzyl) -4-iodbenzen (CAS RN 1103738-29-9) 5,5%
2910 90 00 25 - - Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3) 5,5%
2912 29 00 55 - - - Cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (CAS RN 100-50-5) 5,5%
2915 90 70 15 - - - 2,2-dimetylbutanoylklorid (CAS RN 5856-77-9) 5,5%
2916 39 90 57 - - - - 2-Fenylprop-2-ensyre (CAS RN 492-38-6) 6,5%
2917 11 00 40 - - - Diethyloxalat (CAS RN 95-92-1) 6,5%
2918 30 00 25 - - (E)-1-ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olat, 2-metylpropan-1-olat, titan(4+) (CAS RN 83877-91-2) 6,5%
2918 99 90 33 - - - - Vanillinsyre (CAS RN 121-34-6) indeholdende
-højst 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3)
-højst 10 ppm bismuth (CAS RN 7440-69-9)
-højst 14 ppm formaldehyd (CAS RN 50-00-0)
-højst 1,3 % vægtprocent 3,4-dihydroxybenzoesyre (CAS RN 99-50-3)
-højst 0,5 % vægtprocent vanillin (CAS RN 121-33-5)
6,5%
2920 90 70 20 - - - Diethylfosforchloridat (CAS RN 814-49-3) 6,5%
2921 19 99 25 Udgår
75 - - - - Octadecylamin (CAS RN 124-30-1) 6,5%
2921 43 00 70 - - - 5-Brom-4-fluor-2-metylanilin (CAS RN 627871-16-3) 6,5%
2921 45 00 30 - - - (5 eller 8)-Aminonaftalen-2-sulfonsyre (CAS RN 51548-48-2) 6,5%
80 - - - 2-Aminonaftalen-1-sulfonsyre (CAS RN 81-16-3) 6,5%
2921 49 00 35 - - - 2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1) 6,5%
2922 19 00 55 - - - 3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9) 6,5%
2922 29 00 33 - - - o-Phenetidin (CAS RN 94-70-2) 6,5%
2923 90 00 65 - - N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminiumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) i form af en vandig opløsning med et indhold af N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminiumhydroxid på 17,5 vægtprocent eller derover, men højst 27,5 vægtprocent 6,5%
2924 19 00 75 - - - (S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutansyre (CAS RN 207305-60-0)

6,5% 

2924 29 70 67 - - - - N,N′-(2,5-Diklor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 42487-09-2) 6,5%
70 - - - - N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]fenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamid 6,5%
2926 90 70 12 Udgår
60 - - - Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) eller beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) med en renhedsgrad på 95 % vægtprocent eller derover 6,5%
2930 90 98 38 - - - Allylisothiocyanat (CAS RN 57-06-7) 6,5%
50 - - - 3-Mercaptopropionsyre (CAS RN 107-96-0)  6,5%
94 - - - Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6) 6,5%
96 - - - 2-Klor-4-(metylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)metyl)benzoesyre (CAS RN 120100-77-8) 6,5%
2932 19 00 65 - - - Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1) 6,5%
2932 20 90 75 - - - 3-Acetyl-6-metyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6) 6,5%
2932 99 00 27 - - - (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4) 6,5%
2933 19 90 65 - - - - 4-Brom-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)  6,5%
2933 39 99 56 - - - - 2,5-Dickor-4,6-dimetylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8) 6,5%
59 - - - - Klorpyrifos-metyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0) 6,5%
61 - - - - 6-Brompyridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3) 6,5%
62 - - - - Ethyl 2,6-diklornicotinat (CAS RN 58584-86-4) 6,5%
64 - - - - Metyl 1-(3-klorpyridin-2-yl)-3-hydroxymetyl-1H-pyrazol-5-carboxylat (CAS RN 960316-73-8) 6,5%
68 - - - - 1-(3-Klorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormetyl)-2H-tetrazol-2-yl]metyl]-1H-pyrazol-5-carboxylsyre (CAS RN 1352319-02-8) med en renhedsgrad på 85 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 49 90 80 - - - - Ethyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylat (CAS RN 100276-65-1) 6,5%
2933 54 00 00 Udgår og erstattes af:
2933 54 00 - - Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse produkter:
10 - - - 5,5 '-(1,2-diazendiyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidintrion](CAS RN 25157-64-6) 6,5%
90 - - - Andre varer 6,5%
2933 59 95 63 - - - - 1-(3-Klorfenyl) piperazin (CAS RN 6640-24-0) 6,5%
2933 69 80 27 - - - - Troclosennatriumdihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0) 6,5%
2933 99 80 49 - - - - 1,4,7,10-Tetraazacyclododecan (CAS RN 294-90-6) 6,5%
58 - - - - Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent og derover 6,5%
59 - - - - Hydrater af hydroxybenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 og CAS RN 123333-53-9) 6,5%
61 - - - - (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-onhydroklorid (CAS RN 83393-23-1) 6,5%
63 - - - - L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4) 6,5%
68 - - - - 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-metyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosin-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyfenylhydrogensulfat (CAS RN 168110-44-9) 6,5%
2934 99 90 78 - - - - [(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroxy-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morpholino)methanon (CAS RN 1103738-19-7) 6,5%
80 - - - - 2-(dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)fenyl]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4) 6,5%
2935 90 90 33 - - - 4-Klor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3) 6,5%
37 - - - 1,3-Dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2) 6,5%
60 - - - 4-[(3-Metylfenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid (CAS RN72811-73-5) 6,5%
3204 17 00 31 - - - Farvestof C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 63:1 på 70 vægtprocent eller derover 6,5%
3205 00 00 20 - - Farvestof C.I. Solvent Red 48-præparat (CAS RN 13473-26-2) i tør pulverform, med et indhold på:
-16 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent farvestof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2)
-65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)
6,5%
30 - - Farvestof C.I. Pigment Red 174-præparat (CAS RN 15876-58-1) i tør pulverform, med et indhold på:
-16 vægtprocent eller derover, men ikke over 21 vægtprocent farvestof C.I. Pigment Red 174(CAS RN 15876-58-1)
-65 vægtprocent eller derover, men ikke over 69 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)
6,5%
3208 90 19 20 Udgår
55 - - - - Præparat med 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent, af en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid, en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid eller en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen, isobuten og maleinsyreanhydrid i et organisk opløsningsmiddel 6,5%
3506 91 10 10 Udgår
40 Udgår
50 Udgår
3506 91 90 60 Tekst ændret til:
- - - - Klæbemiddel til midlertidig waferbinding i form af en suspension af en fast polymer i D-limonen (CAS RN 5989-27-5) med et polymerindhold på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent
3701 30 00 20-90 Udgår og erstattes af:
3701 30 00 00 - Andre plader og film, med mindst en sidelængde over 255 mm 0
3701 99 00 10-90 Udgår og erstattes af:
3701 99 00 00 - - I andre tilfælde 0
3707 90 29 10-90 Udgår og erstattes af: 0
3707 90 29 00 - - - Andre varer 0
3801 10 00 10-90 Udgår og erstattes af:
3801 10 00 00 - Kunstig grafit 3,6%
3801 90 00 30 Udgår
3806 90 00 10-90 Udgår og erstattes af:
3806 90 00 00 - Andre varer 4,2%
3812 39 90 35 Tekst ændret til:
- - - - Blanding med indhold på:
- 25vægtprocent og derover, men ikke over 55vægtprocent af en blanding af C15-18- tetrametylpiperidinyestere (CAS RN 86403-32-9)
- ikke over 20vægtprocent af andre organiske forbindelser
- på et bærestof af polypropylen (CAS RN 9003-07-0) eller amorf siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9 eller 112926-00-8)
3815 12 00 20 - - - Sfærisk katalysator bestående af et bærestof af aluminiumoxid, belagt med platin, med
-en diameter på 1,4 mm eller derover, men højst 2,0 mm, og
-indhold af platin på 0,2 vægtprocent eller derover, men højst 0,5 vægtprocent
6,5%
30 - - - Katalysator
-med et indhold af ædelmetal på 0,3 gram pr. liter eller derover, men højst 7 gram pr. liter
-anbragt på en honeycomb-struktur, der er belagt med aluminiumoxid eller cerium-/zirconiumoxid, hvor honeycomb-strukturen har
-et indhold af nikkel på 1,26 % vægtprocent eller derover, men højst 1,29 vægtprocent
-62 celler pr. cm² eller derover, men højst 140 celler pr. cm²
-en diameter på 100 mm eller derover, men højst 120 mm, og
-en længde på 60 mm eller derover, men højst 150 mm
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
6,5%
3815 19 90 87 Udgår
3815 90 90 22 Udgår
43 - - - Katalysator i pulverform bestående af
-92,5 (±2) vægtprocent titandioxid (CAS RN 13463-67-7)
-5 (±1) vægtprocent siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8) og
-2,5 (±1,5) vægtprocent svovltrioxid (CAS RN 7446-11-9)
6,5%
3824 99 92 31 - - - - - - - Blandinger af flydende krystaller til brug ved fremstilling af LCD-moduler (flydende krystal-skærme) 6,5%
37 Tekst ændret til:
- - - - - - - Blanding af acetater af 3-buten-1,2-diol med et indhold på 65% eller derover af 3-buten-1,2-dioldiacetat (CAS RN 18085-02-4)

3824 99 96 33 - - - - - - Bufferpatroner på højst 8 000 ml, som indeholder:
-0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,1 vægtprocent 5-chlor-2-metyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9), og
-0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,1 vægtprocent 2-metyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) som biostatisk stof
6,5%
3904 10 00 20 Udgår
3904 69 80 20  - - - - Copolymer af tetrafluorethylen, heptafluor-1-penten og ethen (CAS RN 94228-79-2) 6,5%
30 - - - - - Copolymer af tetrafluorethylen, hexafluorpropen og ethen 6,5%
3907 20 20 40 Tekst ændret til:
- - - - Copolymer af tetrahydrofuran og tetrahydro-3-methylfuran med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 900 eller derover, men ikke over 3 600
3909 40 00 60 Udgår
3920 99 59 30 - - - - - - Folie af poly(tetrafluorethen) med indhold af grafit på 10 vægtprocent eller derover 6,5%
3921 19 00 35 Udgår
3926 30 00 40 - - Indvendige dørhåndtag af plast til brug ved fremstilling af motorkøretøjer 6,5%
5402 44 00 00 Udgår og erstattes af:
5402 44 00 - - Elastomergarn:
10 - - - Syntetisk elastomergarn af endeløse fibre:
-ikke snoet eller snoet højst 50 omgange pr. meter, af finhed på 300 dtex eller derover, men højst 1000 dtex
-sammensat af polyurethanurea fremstillet på basis af copolyetherglykol af tetrahydrofuran og 3-metyltetrahydrofuran
til brug ved fremstilling af engangshygiejneprodukter henhørende under position 9619
4%
90 - - - Af andre syntetiske fibre 4%
5603 12 90 50 Udgår
70 Udgår
5603 13 90 70 Udgår
5603 92 90 40 Udgår
5603 93 90 10 Udgår
6909 19 00 55 - - - Absorptionselement af keramik og kulstof:
- ekstruderet, brændt, keramisk bundet, multicellulær, cylindrisk struktur
- 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent aktivt kul
- 70 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent keramisk bindemiddel
- med en diameter på 29 mm eller derover, men ikke over 41 mm
- med en længde på ikke over 150 mm
- brændt ved en temperatur på 800 °C eller derover
- til dampadsorption   af den art der anvendes til samling i brændstofdampabsorberende anordninger i motorkøretøjers brændstofsystemer
5%
7006 00 90 40 - - - - Plader af natronkalkglas af STN-kvalitet (Super Twist Nematisk), med:
-en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 600 mm
-en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 600 mm
-en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 1,1 mm
-et lag af indiumtinoxid på den ene side med en modstand på 80 ohm eller derover, men ikke over 160 ohm
-en antireflekterende belægning, flerlags, på den anden side, og
-bearbejdede (skråtskårne) kanter
af den slags, der anvendes til fremstilling af LCD-moduler (flydende krystal-skærme)
3%
7019 52 00 40 - - - Glasvæv dækket med epoxyharpiks, med et indhold på:
-91 vægtprocent eller derover, men ikke over 93 vægtprocent glasfibre
-7 vægtprocent eller derover, men ikke over 9 vægtprocent epoxyharpiks
7%
7607 20 90 00 Udgår og erstattes af:
7607 20 90 - - Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:
10 - - - Aluminiumfolie i ruller:
-dækket med polypropylen på den ene side og med polyamid på den anden, med klæbelag imellem
-af en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 400 mm
-af en tykkelse på 0.138 mm eller derover, men ikke over 0,168 mm
til brug ved fremstilling af litium-ion-battericeller
7,5%
90 - - - I andre tilfælde 7,5%
8301 20 00 00 Udgår og erstattes af:
8301 20 00 - Låse, af den art der anvendes til motorkøretøjer:
10 - - Mekanisk eller elektromekanisk ratstammelås:
-med en højde på 10,5 cm (±3 cm)
-med en bredde på 6,5 cm (±3 cm)
-i et metalhus
-også med holder
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,7%
90 - - Andre dørlåse 2,7%
8302 30 00 00 Udgår og erstattes af:
8302 30 00 - Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer:
10 - - Støttekonsol til udstødningssystemer:
-med tykkelse 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm,
-fremstillet af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088
-også med monteringshuller
til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer
2,7%
90 - - I andre tilfælde 2,7%
8409 91 00 60 - - - Luftindtagsmodulet til motorcylindre bestående af:
-et indsugningsrør
-en trykføler
-et elektrisk gasspjæld
-slanger
-beslag
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,7%
70 - - - Indsugningsmanifold udelukkende til brug ved fremstilling af motorkøretøjer med:
-en bredde på 40 mm eller derover, men ikke over 70 mm
-ventiler med en længde på 250 mm eller derover, men ikke over 350 mm
-luftvolumen på 5.2 liter, og
-et elektrisk strømstyringskontrolsystem, der giver maksimal ydeevne ved mere end 3 200 omdrejninger pr. minut
2,7%
8409 99 00 65 - - Enhed til recirkulation af udstødningsgas bestående af:
-en styreenhed
-et luftspjæld
-et indsugningsrør
-en afgangsslange
til brug ved fremstilling af dieselmotorer til motorkøretøjer
2,7%
8414 10 25 30 - - - - Tandempumpe bestående af:
-en oliepumpe med fortrængt volumen på 21,6 cm³ pr. omdrejning (± 2 cm³ pr. omdrejning) og et arbejdstryk på 1,5 bar ved 1 000 omdrejninger pr. minut
-vakuumpumpe med fortrængt volumen på 120 cm³ pr. omdrejning og en pumpeevne på -666 mbar på 6 sekunder ved 750 omdrejninger pr. minut
til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer
1,7%
8414 10 89 30 - - - - - Elektrisk vakuumpumpe, med:
-Controller Area Network (CAN-bus)
-også med gummislange
-forbindelseskabel med forbindelsesdel
-monteringsbeslag
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
1,7%
8414 30 89 30 - - - - Spiralkompressorer med kobling, åben aksel, med effekt på over 0,4 kW til aircondition-anlæg i køretøjer, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 2,2%
8414 59 35 20 - - - - - Radialventilator, med:
-dimensionerne 25mm (højde) x 85mm (bredde) x 85mm (dybde)
-en vægt på 120 g
-en nominel spænding på 13,6 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding)
-en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 16 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding)
-en nominel strømstyrke på 1,1 A (TYP),
-en nominel effekt på 15 W,
-en rotationshastighed på 500 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) eller derover, men ikke over 4800 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) (fri strømning)
-og luftgennemstrømning på højst 17,5 liter
-et lufttryk på højst 16 mm H2O ≈ 157 Pa
-et totalt lydtryksniveau på højst 58 dB(A) ved 4 800 omdrejninger pr. minut, og
med en FIN-grænseflade (Fan Interconnect Network) til kommunikation med varme- og klimakontrolenheden i ventilationssystemer til bilsæder
2,3%
8479 89 97 50 Udgår
80 Udgår
8479 90 20 80 Udgår
8479 90 70 80 Udgår
8481 80 59 30 Tekst ændret til:
- - - - - Tovejs reguleringsventil med hus og:
 mindst 5 men ikke flere end 10 afgangshuller med en diameter på mindst 0,09 mm, men højst 0,2 mm
 en strømningshastighed på mindst 550 cm3/minut, men ikke over 2 000 cm3/minut
 et driftstryk på mindst 19, men højst 300 MPa
40 Tekst ændret til:
- - - - - Strømreguleringsventil
- fremstillet af stål
- med et afgangshul med en diameter på mindst 0,1 mm, men ikke over 0,3 mm
- med et indgangshul med en diameter på mindst 0,4 mm, men ikke over 1,3 mm
- med en belægning af chromnitrid
- med en overfladeruhed på Rp 0,4
50 Tekst ændret til:
- - - - - Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering med:
- et stempel
- en solenoide med en spolemodstand på mindst 2,6 ohm, men ikke over 3 ohm
60 Tekst ændret til:
- - - - - Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering
- en solenoide med en spolemodstand på mindst 0,19 ohm, men højst 0,66 ohm, og med en induktans på højst 1 mH
8481 80 79 30 - - - - - - Serviceventil, som er egnet til R410A- eller R32-gas, og kan anvendes til at forbinde indendørs og udendørs enheder med:
-et indre modstandstryk for ventilhuset på 6,3 MPa
-udsivning på mindre end 1,6 g/atm
-indhold af urenheder på mindre end 1,2 mg/PCS
-et lufttæthedstryk for ventilhuset på 4,2 MPa
til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater
2,2%
8481 80 99 30 - - - - - Serviceventil, som er egnet til R410A- eller R32-gas, og kan anvendes til at forbinde indendørs og udendørs enheder med:
-et indre modstandstryk for ventilhuset på 6,3 MPa
-udsivning på mindre end 1,6 g/atm
-indhold af urenheder på mindre end 1,2 mg/PCS
-et lufttæthedstryk for ventilhuset på 4,2 MPa
til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater
2,2%
8482 10 10 40 Udgår
8482 10 90 30 Udgår
8484 20 00 20 - - Mekanisk anordning til forsegling af frontflader, bestående af to bevægelige ringe (en keramisk fatningsring med en varmeledningsevne på mindre end 80W/Mk og en bøsningsring af kulstof), en fjeder og et nitrilforseglingsmiddel på ydersiden, af den slags, der anvendes til fremstilling af cirkulationspumper til kølesystemer i motorkøretøjer 1,7%
8501 10 10 30 - - - Motorer til luftpumper med:
-en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 24 V jævnstrøm
-et driftstemperaturområde på -40 °C og derover, men ikke over 80 °C
-en effekt på 18 W eller derunder 
til brug ved fremstilling af pneumatiske støtte- og ventilationssystemer til bilsæder
4,7%
8501 31 00 55

Tekst ændret til:
- - - - Jævnstrømsmotor med eller uden kommutator og med
-en udvendig diameter på 24,2 mm eller derover, men ikke over 140 mm
-en nominel hastighed på 3300 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 26200 omdrejninger pr. minut
-en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke mere end 230 V
-en udgangseffekt på over 37,5 W, men ikke over 2400 W
-en fri strømstyrke på højst 20,1 A
-en maksimal effektivitet på 50 % eller mere
til håndholdt motordrevet værktøj eller plæneklippere

8501 32 00 40 - - - - Jævnstrømsmotor med eller uden kommutator og med
-en udvendig diameter på 24,2 mm eller derover, men ikke over 140 mm
-en nominel hastighed på 3300 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 26200 omdrejninger pr. minut
-en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke mere end 230 V
-en udgangseffekt på over 37,5 W, men ikke over 2400 W
-en fri strømstyrke på højst 20,1 A
-en maksimal effektivitet på 50 % eller mere
til håndholdt motordrevet værktøj eller plæneklippere
2,7%
60 Udgår
8501 33 00 15 Udgår
25 - - - Vekselstrømsbanemotor med en effekt på 75 kW eller derover, men ikke over 375 kW, med:
-et udgangsmoment på 200 Nm eller derover, men ikke over 300 Nm
-en effekt på 50 kW eller derover, men ikke over 200 kW, og
-en hastighed på højst 15 000 omdrejninger pr. minut
til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer
2,7%
8503 00 99 55 - - - - Stator til børsteløs motor med:
-en indvendig diameter på 206,6 mm (± 0,5)
-en udvendig diameter på 265,0 mm (± 0,2) og
-en bredde på 37,2 mm eller derover, men ikke over 47,8 mm
af den art, der anvendes til fremstilling af vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner og tørremaskiner med direkte drevne tromler
2,7%
8504 40 82 20-50 Udgår
8504 40 88 30-99 Udgår og erstattes af:
8504 40 88 90 - - - - - - Andre varer 0
8504 40 90 15-80 Udgår
8504 50 95 20-80 Udgår
8504 90 11 10-90 Udgår og erstattes af:
8504 90 11 00 - - - - Ferritkerner 0
8504 90 99 20 Udgår
8507 10 20 80-99 Udgår og erstattes af:
8507 10 20 90 - - - I andre tilfælde 3,7%
8507 50 00 20-40 Udgår
8507 60 00 13 - - Prismatiske lithium-ion-akkumulatorer med:
-en bredde på 173,0 mm (± 0,4 mm),
-en tykkelse på 45,0 mm (± 0,4 mm)
-en højde på 125,0 mm (± 0,3 mm)
-en nominel spænding på 3,67 V (±0,01 V) og
-en nominel kapacitet på 94 Ah og/eller 120 Ah
til anvendelse ved fremstilling af genopladelige batterier til elkøretøjer
2,7%
18 - - Rektangulære lithiumion-polymerakkumulatorer med et batteristyringssystem og en can-bus-grænseflade, med:
-med en længde på højst 1600 mm
-en bredde på højst 448 mm
-en højde på højst 395 mm
-en vægt på 125 kg eller derover, men ikke over 135 kg
-en nominel spænding på 280 V eller derover, men ikke over 400 V
-en nominel kapacitet på 9,7 Ah eller derover, men ikke over 10,35 Ah
-en ladespænding på 110 V eller derover, men ikke over 230 V, og
-6 moduler med 90 celler eller derover, men ikke over 96 celler, omsluttet af et stålhus
til brug ved fremstilling af køretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde, henhørende under pos. 8703
2,7%
20-25 Udgår
43-47 Udgår
53-60 Udgår
80 Udgår
8507 80 00 20 Udgår
8507 90 30 20 - - - Safety Reinforced Separator (batterisplitter) til adskillelse af katoder og anoder i lithium-ionakkumulatorer til batterier til motorkøretøjer. Anvendes ved fremstilling af lithium-ionakkumulatorer til batterier til motorkøretøjer 2,7%
8518 29 95 30-99 Udgår og erstattes af:
8518 29 95 90 - - - - I andre tilfælde 0
8518 30 95 20 Udgår
8518 40 80 91-99 Udgår og erstattes af:
8518 40 80 90 - - - I andre tilfælde 0
8518 90 00 30-40 Udgår
50-80 Udgår
8519 81 21 10-90 Udgår og erstattes af:
8519 81 21 00 - - - - - - Med analogt og digitalt læsesystem 0
8519 81 45 10-90 Udgår og erstattes af:
8519 81 45 00 - - - - - - I andre tilfælde 0
8522 90 49 60-65 Udgår
8522 90 80 30-97 Udgår
8526 10 00 20 Udgår
8526 91 20 20 Udgår
8527 99 00 10-90 Udgår og erstattes af:
8527 99 00 00 - - I andre tilfælde 0
8529 10 80 60-70 Udgår
8529 90 65 15 Udgår
28 - - - - - Elektronikenhed, der som minimum består af:
-et trykt kredsløbskort med
-processorer til multimedieapplikationer og behandling af videosignaler
-FPPT (programmerbare porte)
-flashhukommelse
-arbejdshukommelse
-USB-grænseflade
-også med HDMI-, VGA- og RJ-45-grænseflader
-stik og fatninger til tilslutning af en LCD-skærm, LED-belysning og et kontrolpanel
1,5%
8529 90 92 52 - - - - - - - LCD-modul dækket med glas eller plast, optisk bundet, med
-et skærmdiagonalmål på 12 cm eller derover, men ikke over 31 cm
-LED-bagbelysning
-et trykt kredsløbskort med EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), mikrocontroller, timingcontroller og andre aktive og passive komponenter,
-et stik til strømforsyning, og med CAN-styreenhed (Controller Area Network) og LVDS-grænseflade (Low-voltage differential signaling)
-med eller uden elektroniske komponenter til generering af yderligere kontrolindikatorer med oplysninger om køretøjet på displayet
-med eller uden berøringsfølsom skærm
-uden signalbehandlingsmodul
-med et kabinet omkring, der er udstyret med yderligere LED-indikatorer til advarselslamper
-med eller uden gearskiftindikator og fotosensor
af den slags, der anvendes som kontrolpanel i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
2,5%
54 - - - - - - - LCD-skærm med:
-en berøringsfølsom skærm
-mindst ét trykt kredsløbskort til pixelstyring (timingcontrollerfunktion) og berøringsstyring i simple slaveenheder, og med EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) til skærmindstillinger
-et skærmdiagonalmål på 15 cm eller derover, men ikke over 21 cm
-bagbelysning
-en LVDS-grænseflade (Low-voltage differential signaling) og et stik til strømforsyning
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
2,5%
8536 49 00 30 Udgår
8536 50 11 35-99 Udgår og erstattes af:
8536 50 11 90 - - - - - I andre tilfælde 0
8536 50 19 93-99 Udgår og erstattes af:
8536 50 19 90 - - - - - Andre varer 0
8536 50 80 81-97 Udgår og erstattes af:
8536 50 80 90 - - - - Andre varer 0
8537 10 91 57 - - - - - Programmerbart panel til hukommelsesstyring med:
-4 eller flere stepmotordrev
-4 eller flere udgange med MOSFET-transistorer
-en hovedprocessor
-3 eller flere indgange til temperaturfølere
-beregnet til en spænding på 10 V eller derover, men ikke over 30 V
til brug ved fremstilling af 3D-printere
2,1%
59 - - - - - Elektroniske styreenheder til kontrol af overførsel af drejningsmoment mellem aksler i køretøjer med træk på alle hjul, hvor disse enheder omfatter:
-et trykt kredsløbskort med programmerbar hukommelsesstyring
-en enkelt forbindelsesdel og
-funktion ved 12 V
2,1%
63 - - - - - Elektroniske styreenheder, der kan styre automatisk trinløst variabel transmission til personkøretøjer, med:
-et trykt kredsløbskort med programmerbar hukommelsesstyring
-et metalhus
-en enkelt forbindelsesdel
-funktion ved 12 V
2,1%
67 - - - - - Elektronisk motorstyreenhed (ECU) med:
-et trykt kredsløbskort
-spænding på 12 volt
-kan omprogrammeres
-en mikroprocessor, der kan kontrollere, evaluere og styre støtteservicefunktioner i biler (værdier for brændstofsindsprøjtnings- og tændingsforstilling, gennemstrømningshastighed for brændstof og luft)
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,1%
8708 40 20 60 - - - Automatisk transmissionsaggregat med roterende gearskifte og:
-et hus støbt i aluminium
-differentialgear
-9-hastighedsautomatgear 
-elektronisk system til valg af gearskiftsområde
med følgende dimensioner:
-en bredde på 330 mm eller derover, men ikke over 420 mm
-en højde på 380 mm eller derover, men ikke over 450 mm
-en længde på 580 mm eller derover, men ikke over 690 mm
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 87
3%
8708 40 50 50 - - - - Automatisk transmissionsaggregat med roterende gearskifte og:
-et hus støbt i aluminium 
-differentialgear
-9-hastighedsautomatgear 
-elektronisk system til valg af gearskiftsområde
med følgende dimensioner:
-en bredde på 330 mm eller derover, men ikke over 420 mm
-en højde på 380 mm eller derover, men ikke over 450 mm
-en længde på 580 mm eller derover, men ikke over 690 mm
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 87
4,5%
8708 50 20 60 - - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 x 570 x 510 mm, der som minimum indeholder:
-en aktuator og
-indvendig fordeling med kæde
3%
65 - - - Mellemliggende stålaksel, der forbinder gearkassen med en halvbærende aksel, med:
-en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 650 mm
-noter på begge ender,
-også med et udstanset leje i indkapslingen
-også med holder
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
3%
70 - - - Kabinet til trefodsled på en hjulaksel, hvormed drejningsmomentet overføres fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, med:
-en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men ikke over 84,5 mm
-tre koldkalibrerede rullebaner med en diameter på 29,90 mm eller derover, men ikke over 36,60 mm
- en lukkediameter på 34,0 mm eller derover, men højst 41,0 mm, eksklusiv stigningsvinkel
-not med 21 tænder eller derover, men højst 35
-lejesædediameter på 25,0 mm eller derover, men højst 30,0 mm, også med smøreriller
3%
75 - - - Ydre led til overførsel af drejningsmoment fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, bestående af:
-en indre lejeskål med 6 kuglebaner til kuglelejerne med en diameter på 15,0 mm eller derover, men ikke over 20,0 mm
-en ydre lejeskål med 6 kuglebaner til 6 kuglelejer, fremstillet af stål med et kulstofindhold på 0,45 % og derover, men ikke over 0,58 %, med gevind og med en not på 26 tænder eller derover, men ikke flere end 38
-en kugleformet holder, der holder kuglerne i den korrekte vinkelstilling i de indre og ydre lejeskåles kuglespor, fremstillet af materiale, der er egnet til karburering, med et kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke over 0,25 %, og
-med et smørekammer
som er i stand til at fungere ved konstant hastighed med skiftende drejningsvinkel, der ikke overstiger 50
3%
8708 50 99 15 - - - - - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 x 570 x 510 mm, der som minimum indeholder:
-en aktuator og
-indvendig fordeling med kæde
3,5%
20 - - - - - - Mellemliggende stålaksel, der forbinder gearkassen med en halvbærende aksel, med:
-en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 650 mm
-noter på begge ender,
-også med et udstanset leje i indkapslingen
-også med holder
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
3,5%
25 - - - - - - Kabinet til trefodsled på en hjulaksel, hvormed drejningsmomentet overføres fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, med:
-en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men ikke over 84,5 mm
-tre koldkalibrerede rullebaner med en diameter på 29,90 mm eller derover, men ikke over 36,60 mm
- en lukkediameter på 34,0 mm eller derover, men højst 41,0 mm, eksklusiv stigningsvinkel
-not med 21 tænder eller derover, men højst 35
-lejesædediameter på 25,0 mm eller derover, men højst 30,0 mm, også med smøreriller
3,5%
35 - - - - - - Ydre led til overførsel af drejningsmoment fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, bestående af:
-en indre lejeskål med 6 kuglebaner til kuglelejerne med en diameter på 15,0 mm eller derover, men ikke over 20,0 mm
-en ydre lejeskål med 6 kuglebaner til 6 kuglelejer, fremstillet af stål med et kulstofindhold på 0,45 % og derover, men ikke over 0,58 %, med gevind og med en not på 26 tænder eller derover, men ikke flere end 38
-en kugleformet holder, der holder kuglerne i den korrekte vinkelstilling i de indre og ydre lejeskåles kuglespor, fremstillet af materiale, der er egnet til karburering, med et kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke over 0,25 %, og
-med et smørekammer
som er i stand til at fungere ved konstant hastighed med skiftende drejningsvinkel, der ikke overstiger 50
3,5%
8708 80 99 20 - - - - - Affjedringsled af aluminium med følgende dimensioner:
-en højde på 50 mm eller derover, men ikke over 150 mm
-en bredde på 10 mm eller derover, men ikke over 100 mm
-en længde på 100 mm eller derover, men ikke over 600 mm
-en masse på 1 000 g eller derover, men ikke over 3 000 g
Udstyret med mindst to huller med bøsninger af aluminiumslegering med følgende karakteristika:
-trækstyrke på mindst 200 mPa 
-styrke på 19 kN eller derover
-stivhed på 5 kN/mm eller derover, men ikke over 9 kN/mm
-frekvens på 400 Hz eller derover, men ikke over 600 Hz
3,5%
8708 92 99 00 Udgår og erstattes af:
8708 92 99 - - - - - I andre tilfælde:
10 - - - - - - Foring til udstødningssystemer:
-med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm
-fremstillet af plader eller ruller af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088
-også med monteringshuller
til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer
3,5%
20 - - - - - - Rør til udledning af udstødningsgasser fra forbrændingsmotoren:
-med en diameter på 40 mm eller derover, men ikke over 100 mm
-med en længde på 90 mm eller derover, men ikke over 410 mm
-med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm
-af rustfrit stål
til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer
3,5%
30 - - - - - - Endedæksel til udstødningssystemer:
-med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm
-fremstillet af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088
-også med foring
-også med overfladebehandling
til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer
3,5%
90 - - - - - - I andre tilfælde 3,5%
8708 99 10 45 - - - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 x 570 x 510 mm, der som minimum indeholder:
-en aktuator og
-indvendig fordeling med kæde
3%
8708 99 97 65 - - - - - Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 x 570 x 510 mm, der som minimum indeholder:
-en aktuator og
-indvendig fordeling med kæde
3,5%
9001 20 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9001 20 00 00 - Ark og plader af polariserende materialer 0
9002 11 00 18 - - - Objektiv, der består af et cylinderformet metal- eller plastplade, og optiske elementer med:
-horisontalt synsfelt på højst 120°
-diagonalt synsfelt på højst 92°
-en brændvidde på højst 7,50 mm
-en blænde på højst f/2,90
-en diameter på højst 22 mm
af den slags, der anvendes til fremstilling af CMOS-kameraer til køretøjer (Complementary metal-oxide-semiconductor)
6,7%
9002 19 00 10-90 Udgår og erstattes af:
9002 19 00 00 - - I andre tilfælde 0
9027 10 90 10-90 Udgår og erstattes af:
9027 10 90 00 - - I andre tilfælde 0
9029 20 31 10 Udgår
20 - - - - Kombiinstrumentbræt med mikroprocessorstyring, med eller uden stepmotor, og med LED-indikatorer, der som minimum viser:
-hastighed
-motorens omdrejningstal
-motortemperatur
-brændstofstand
og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-ledningen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,2%
9029 90 00 20 Udgår
9029 90 00 30 - - Kombiinstrumentbræt med mikroprocessorstyring, med eller uden stepmotor, og med LED-indikatorer, der som minimum viser:
-hastighed
-motorens omdrejningstal
-motortemperatur
-brændstofstand
og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-ledningen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,6%
9030 31 00 20 Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2019) som forventes udsendt ultimo august 2019.