Dato for udgivelse
25 Jun 2019 10:14
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0500870
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Forklarende bemærkning til underpos. 0408 99 80


Kommissionen har vedtaget ændring i de forklarende bemærkninger til KN vedr. underpos. 0408 99 80 vedr. pasteuriserede, flydende fugleæg. Teksten er offentliggjort i EU-tidende C 192 af 7. juni 2019.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret