Dato for udgivelse
14 Jun 2019 10:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af toldtarifposition


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
18.06.2019
1106 30 90 60     ---Af figner 8,3%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2019) som forventes udsendt ultimo juni 2019.