Dato for udgivelse
20 Jun 2019 11:14
Til
Eksportører og importører
Sagsnummer
19-0084104
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

 

Som eksportør skal du være opmærksom på kravene til dokumentation, når du skal have udstedt et EUR.1- og EUR-MED-varecertifikat. Her præciserer Toldstyrelsen betingelserne for at få udstedt certifikatet.

OBS: Gælder fra 1. juli 2019.


Når du skal have udstedt et EUR.1- og EUR-MED-varecertifikat i forbindelse med eksport

Toldstyrelsen kan udstede et EUR.1- og EUR-MED-varecertifikat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. Eksporten er sikret, og det kan dokumenteres ved en eksportangivelse med MRN (Movement Reference Number).
2. Varerne opfylder oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale, og din virksomhed dokumenterer varernes præferentielle oprindelse over for Toldstyrelsen.

Varerne skal enten være fuldt ud fremstillet eller være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet i henhold til proceslisten i den relevante frihandelsaftale. Du skal dokumentere varernes oprindelse, for eksempel i form af en leverandørerklæring, oprindelseserklæring, oprindelsescertifikat eller beskrivelse af, hvordan varen opfylder betingelserne i frihandelsaftalen.

Når du skal have udstedt et EUR.1- og EUR-MED-varecertifikat efter eksporten

Toldstyrelsen kan undtagelsesvist udstede et EUR.1- og EUR-MED-varecertifikat efter eksporten, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

1. EUR.1- og EUR-MED-varecertifikatet er ved en fejl, ved uforsætlig undladelse eller på grund af særlige omstændigheder ikke blevet udstedt ved eksporten.
2. Du kan dokumentere over for Toldstyrelsen, at EUR.1- og EUR-MED-varecertifikatet er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget.

Du skal som eksportør begrunde, hvorfor du efterfølgende anmoder Toldstyrelsen om at få udstedt EUR.1- og EUR-MED-varecertifikatet, og samtidig skal du fremlægge den dokumentation for varernes oprindelse, der er omtalt ovenfor.

Hvis EUR.1- og EUR-MED-varecertifikatet bliver udstedt efter eksporten, skal eksportangivelsens MRN påføres sammen med sted og dato for udførslen.

Læs om betingelserne for præferentiel oprindelse

Betingelserne for, at en vare kan opnå præferentiel oprindelse, kan du se i oprindelsesprotokollen og proceslisten i den relevante frihandelsaftale.

Du finder frihandelsaftalerne på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Din virksomhed kan få tilladelse til at udstede fakturaerklæringer

Hvis din virksomhed eksporterer varer af en værdi på maksimum 6.000 euro, kan virksomheden ifølge de fleste frihandelsaftaler skrive en faktura- og oprindelseserklæring. I enkelte frihandelsaftaler er beløbsgrænsen lavere. Varerne skal opfylde de oprindelsesregler, der er beskrevet i den relevante frihandelsaftale.

Din virksomhed kan søge Toldstyrelsen om bevilling til selv at udstede fakturaerklæringer. Du finder vejledningen og ansøgningsblanketten på skat.dk.