Dato for udgivelse
06 Jun 2019 09:20
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0202912
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/915 offentliggjort i EU-tidende L 146 af 5. juni 2019 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller (toldtariffens pos. 7607 11 11 10 og 7607 19 10 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/915.

Forordningen træder i kraft den 6. juni 2019.