Dato for udgivelse
07 Jun 2019 16:10
Til
Virksomheder, der har valgt at tilslutte sig SKATs sikkerhedsstilllelse for potentiel toldskyld
Sagsnummer
19-0458422
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Orientering til virksomheder, der har fået fornyet deres bevilling til særlig procedure eller midlertidig oplag, gældende pr. 1. maj 2019 og som har tilsluttet sig ordningen for SKATS sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld


Den 1 maj 2019 udløb overgangsordningen, hvor virksomheder kunne gøre brug af de bevillinger, der var underlagt EF-toldkodeksen, RFO 2913/92 af 12. oktober 1992.

 

Virksomheder, der har fået fornyet deres bevilling eller virksomheder, der har fået en ny bevilling til særlig procedure eller midlertidig oplag (MIG/MIO) gældende fra 1. maj 2019 er derfor underlagt de nye regler, hvor der skal stilles sikkerhed ved angivelse af varer under disse særlige ordninger jævnfør EP/RFO (EU) 952/2013 af 9 oktober 2013.

 Det omhandler følgende særlige procedurer og procedurer for midlertidig opbevaring.

  • Aktiv forædling (alle typer)
  • Passiv forædling (IM/EX, jf. DF artikel 242, stk. 2)
  • Privat toldoplag (alle typer)
  • Offentligt toldoplag type 1
  • End use
  • Midlertidig indførsel (i særlige tilfælde)
  • Midlertidig opbevaring (alle typer)
  • Midlertidig opbevaring på grænsen
  • Enkeltstående bevilling

 

Om virksomheden skal stille sikkerhed fremgår af den bevilling, som virksomheden har fået godkendt efter endt ansøgning.

Virksomheder, der har valgt at stille sikkerhed under ordningen for SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld, vil blive opkrævet 10 kr. pr angivelse.  for de angivelser, der er indgivet i maj måned 2019. Første gang der sker opkrævning er den 16 juni 2019 og omfatter de angivelser, der er indgivet i hhv. import- og manifest systemet i maj måned. Beløbene vil fremgå af virksomhedens importspecifikation.

 De virksomheder, der har været tilsluttet SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld gennem længere tid, vil forsætte som hidtil.