Titel
Import- og Eksportsystemerne
Beskrivelse

01.55: Systemerne er igen tilgængelige og der kan derfor ikke længe anvendes nødprocedure.

Opdatering 00.10 - Der arbejdes stadig på sagen. Desværre ingen tidshorisont.

Der er i øjeblikket ikke adgang til import- og eksportsystemerne.

Det er fejlmeldt og der fejlsøges. 

Der må anvendes nødprocedure i fornødent omfang.

Dags dato
17 May 2019 22:16
Status
Løst
Dato for klarmelding
18 May 2019 01:56