Dato for udgivelse
16 May 2019 10:24
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0185527
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ophævelse af antidumpingtolden på importen af bioethanol med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af proceduren vedrørende denne import efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/765 offentliggjort i EU-tidende L 126 af 15. maj 2019 ophævet antidumpingtolden på importen af bioethanol (toldtariffens pos. 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 50 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 og 3824 99 92 66) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) og om afslutning af proceduren vedrørende denne import efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ophævelse og afslutning af undersøgelse henvises til teksten i (EU) 2019/765.

Forordningen træder i kraft den 16. maj 2019.