Dato for udgivelse
29 Apr 2019 14:19
Til
Virksomheder registreret efter Registreringsafgiftsloven mfl.
Sagsnummer
Intet sagsnr.
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Der er annonceret udgivelse af ajourførte Niveaulister pr. onsdag 8. maj 2019

Ajourføringen er udskudt til onsdag 29. maj 2019


Det har i praksis ikke været muligt at få ajourført handelsprisniveauer til Niveaulisterne, så de kan offentliggøres som annonceret.

Offentliggørelsen udskydes til onsdag 29. maj 2019

Venlig hilsen

Motorstyrelsen