Titel
ICS og Manifest
Beskrivelse

Der mangler dropdown menu for "Transportmåde / -kode" i Manifest online. Ligeledes mangler "Repræsentationsstatus".

Man kan indsætte værdierne manuelt (selv om man får fejlbesked):

1 for søtransport, 4 for lufttransport

Repræsentationsstatus er enten 1, hvis man selv indsender deklarationen eller 2, hvis man er repræsentant.

INC000000536864

Dags dato
24 Apr 2019 11:53
Status
Løst
Dato for klarmelding
01 May 2019 14:40