Dato for udgivelse
23 Apr 2019 11:58
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0199721
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2019/C 140/06) offentliggjort i EU-tidende C 140 af 16. april 2019 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af melamin (toldtariffens pos. 2933 61 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2019/C 140/06).