Dato for udgivelse
11 Apr 2019 12:20
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
18-0458016
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Opdatering af Forklarende Bemærkninger til den Kombinerede Nomenklatur


Kommissionen har offentliggjort en opdatering af Forklarende Bemærkninger (FB) til den Kombinerede Nomenklatur (KN).

Denne udgave af FB/KN indeholder og erstatter, hvor det er relevant, de Forklarende Bemærkninger, der er offentliggjort i C-udgaven af De Europæiske Union Tidende til og med 4. januar 2019. De FB/KN, der er offentliggjort efter denne dato, forbliver i kraft og vil blive medtaget i FB/KN, når disse revideres.

Teksten er offentliggjort i EU-tidende nr. C 119 af 29. marts 2019.

Med venlig hilsen

Bindende Tarifering – Told 22