Dato for udgivelse
28 Mar 2019 16:50
Til
Virksomheder og personer beskæftiget med registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
18-1338761
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Folketinget har forlænget overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug efter den såkaldte NEDC2-metode.


Overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug forlænges

Folketinget har ved vedtagelsen af L207 forlænget overgangsperioden, hvor brændstofforbruget opgøres efter NEDC2-metoden tillagt 10 pct., indtil udgangen af 2020. Vedtagelsen af L207 betyder, at der pr. 1. april 2019 ikke sker ændringer i den måde, hvorpå brændstofforbruget og bilafgifterne for nye biler fastsættes.

Baggrund

Reglerne for fastsættelse af brændstofforbruget for visse biler efter brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift) og registreringsafgiftsloven blev ændret ved lov 1130 af 11. september 2018.

Se også Motorstyrelsens nyhedsbrev af 18. september 2018, hvor lovændringen nærmere er beskrevet.

Efter loven opgøres brændstofforbruget til og med den 31. marts 2019 (overgangsordningen) efter den såkaldte NEDC2-metode tillagt 10 pct, hvor dette forbrugstal er indberettet.

Fra 1. april 2019 skulle brændstofforbruget fastsættes efter gældende regler efter WLTP-metoden tillagt 21 pct.

Det er denne bestemmelse om fastsættelse efter WLTP-metoden tillagt 21 pct., der nu er udskudt til 1. januar 2021.

Køretøjer indberettes i Motorregistret med NEDC2-forbrugstal, hvis denne oplysning foreligger.

Der kræves ingen ændriger i Motorregistret for at håndtere lovændringen.

WLTP-metoden (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) erstatter NEDC-metoden (New European Driving Cycle).