Dato for udgivelse
25 Mar 2019 11:02
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse  i Folkerepublikken Kina, og at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/464 offentliggjort i EU-tidende L 80 af 22. marts 2019 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 og 6912 00 29 10) med oprindelse i  Folkerepublikken Kina (CN), og at gøre denne import til genstand for registrering.

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2019/464.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen trådte i kraft den 23. marts 2019.