Dato for udgivelse
22 Mar 2019 10:33
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0278104
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Registrering af blandinger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland, Trinidad og Tobago samt Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/455 offentliggjort i EU-tidende L 79 af 21. marts 2019 pålagt toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til registrering af importen til Unionen af blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning, i øjeblikket henhørende under KN-kode 3102 80 00 med oprindelse i Rusland (RU), Trinidad og Tobago (TT) samt Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2019/455.

Registreringen ophører tre uger efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen træder i kraft den 22. marts 2019.