Dato for udgivelse
18 Mar 2019 13:33
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
18-1508159
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

På baggrund af EU-Domstolens dom vedr. tarifering i sagerne C-397/17 og C 398/17 om støbejern og begrebet ”deformerbart støbejern” har Kommissionen vedtaget gennemførelsesforordninger og ændringer til de forklarende bemærkninger.


På baggrund af EU-Domstolens dom vedr. tarifering i sagerne C-397/17 og C 398/17 om støbejern og begrebet ”deformerbart støbejern” har Kommissionen vedtaget nedenstående gennemførelsesforordninger og ændringer til de forklarende bemærkninger.

Hermed en opfølgning på nyhedsbrevet fra den 27. september 2018.

 

Kommissionen har den 14. februar 2019 vedtaget ændringer af tidligere gennemførelsesforordninger og indførelse af antidumpingtold:

  • Kommissionens gennemførelsesforordning 2019/261 vedr. visse varer af støbejern i øjeblikket henhørende under Taric-kode 7325 10 00 31 og 7325 99 90 80 med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Se evt. nyhedsbrev fra den 20. februar 2019.
  • Kommissionens gennemførelsesforordning 2019/262 vedr. rørfittings af deformerbart støbejern med gevind i øjeblikket henhørende under Taric-kode 7307 19 10 10 og 7307 19 90 10 med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren for Indonesien. Se evt. nyhedsbrev fra den 20. februar 2019.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 44 af 15. februar 2019 og trådte i kraft den 16. februar 2019.

 

Kommissionen har den 18. februar 2019 vedtaget gennemførelsesforordning 2019/321 om tarifering i den kombinerede nomenklatur vedr. en vare af kuglegrafitstøbejern under KN-kode 7325 99 90 og om ophævelse af gennemførelsesforordning nr. 2017/1232.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 55 af 25. februar 2019 og trådte i kraft den 17. marts 2019.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til KN-kode 7307 19 10 og 7307 19 90 vedr. fittings af støbejern med kuglegrafit. Teksten er offentliggjort i EU-tidende C 2 af 4. januar 2019. Vedr. KN-kode 7307 19 10 udgår tredje afsnit, og vedr. KN-kode 7307 19 90 indsættes ny tekst.

 

 

 

Med venlig hilsen

Toldstyrelsen