Dato for udgivelse
13 Mar 2019 13:09
Til
Virksomheder der importerer varer under GSP ordningen
Sagsnummer
18-1319063
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ved anvendelse af REX numre i forbindelse med import af varer under GSP ordningen bliver der implementeret automatisk kontrol af, at REX nummeret er validt. 


I forbindelse med import af varer under GSP ordningen skal der, i de tilfælde hvor det er relevant, angives REX nummeret for eksportøren i det præferenceberettigede land.

Der implementeres derfor automatisk kontrol i Importsystemet af, at det angivne REX nummer er validt.

Samtidig vil der blive implementeret en ny kode "REX-DATO" i rubrik 44.9 (Øvrige supplerende oplysninger). Som tilhørende værdi skal angives den dato hvor "udtalelsen om oprindelse" er udstedt. Datoen skal angives som et otte-cifret tal i formatet ’ÅÅÅÅMMDD’. Datoen kan således ikke længere angives i rubrik 44.6.

Hvis der er fejl i REX nummeret eller de tilhørende oplysninger vil angivelsen efter implementeringen stoppe i statuskode 09 (Fejl).

Implementeringen vil ske på produktions systemet den 13. marts 2019 fra kl. 18.

Udlægning af rettelsen skete oprindelig den 22. august 2018, men blev rullet tilbage, da den fejlede. Der er således tale om en re-implementering af den rettede og testede løsning. Samtlige koder blev implementeret ved den oprindelige udlægning og har således været gyldige og kunnet anvendes siden da. Der er således reelt udelukkende tale om, at det automatiske tjek implementeres og fejlkoderne bliver anvendt i praksis.

Tekniske ændringer

I forbindelse med implementeringen vil der blive implementeret en ny kode "REX-DATO" i rubrik 44.9 (Øvrige supplerende oplysninger). Som tilhørende værdi skal angives den dato hvor "udtalelsen om oprindelse" er udstedt, som et otte-cifret tal i formatet ’ÅÅÅÅMMDD’

I forbindelse med implementeringen vil der blive anvendt følgende fejltekstkoder:

  • 5169: Hvis rubrik 44.4 IKKE indeholder U164 eller U165 så må der IKKE angives et REX nummer i rubrik 44.2
  • 5195: Der skal være angivet et REX nummer i rubrik 44.2
  • 5196: Det angivne REX nummer i rubrik 44.2 er ikke gyldigt
  • 5197: Det angivne REX nummer i rubrik 44.2 kunne ikke kontrolleres. Prøv igen senere.
  • 5198: Et REX nummer (rubrik 44.2) og en REX dato (rubrik 44.9) skal angives som et par
  • 5199: Den angivne REX Dato i rubrik 44.9 er ikke gyldigt

Der er vedlagt en "kort overordnet vejledning i udfyldning af "REX koder"".