Titel
Import- og Eksportsystemerne
Beskrivelse

Efter dagens udlægning er følgende ændringer klar på TFE (Test for Erhvervslivet):  

- Validering af REX-numre er slået til i importsystemet

- I e-Export er der nu mulighed for at indsætte udenlandsk EORI-nummer ved filoverførsel (Se opdaterede filbeskrivelser her)

Ændringer træder først i kraft på PRODUKTIONSMILJØET efter udlægningen på onsdag 13. marts.

For virksomheder, der ønsker adgang til de opdaterede klienter allerede nu, kan de fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk. (De opdaterede klienter vil dog først virke efter onsdagens udlægning).

---

After todays release, the following changes are ready on TFE (Test For Businesses):

- Validation of REX-numbers is working in the Import-system

- In e-Export, foreign EORI-numbers can be entered in export declarations made via file transfer (See the updated file specifications here

The changes will be active on the PRODUCTION ENVIRONMENT after the release on Wednesday the 13th of March. 

For companies who wish access to the updated clients here and now (before the release), please write to servicedesk@toldst.dk.  (The updated clients will only work after the release on Wednesday).

Oprettet
08 Mar 2019 12:30