Dato for udgivelse
04 Mar 2019 09:50
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig told
31.01.2018
   
7325 99 90 31 - - - - Kloakriste og karme af støbejern, der er omfattet af kravene i standard EN 1433, og som monteres som en komponent på rør af polymer, plastik, galvaniseret stål eller cement, for at overfladevand kan strømme ind i røret 2,7%
  35 - - - - Gulvafløb, tagafløb, renselemme og dæksler til renselemme, der er omfattet af kravene i standard EN 1253 2,7%
  40 - - - - Trinbøjler, løftenøgler og brandhaner 2,7%
     
28.02.2019
   
7325 99 10 30 - 90 Udgår og erstattes af:
 
7325 99 10 55 - - - - I andre tilfælde 2,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2019) som forventes udsendt ultimo marts 2019.