Dato for udgivelse
26 Feb 2019 10:47
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-0669578
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse mangandioxider med oprindelse i Sydafrika.


Kommissionen har ved meddelelse (2019/C 68/08) offentliggjort i EU-tidende C 68 af 21. februar 2019 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af mangandioxider (toldtariffens pos. 2820 10 00 10) med oprindelse i Sydafrika (ZA).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltniner henvises til teksten i (2019/C 68/8).