Dato for udgivelse
26 Feb 2019 10:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
21.02.2019
   
7019 39 00 90 Udgår og erstattes af:  
7019 39 00
- - - Andre varer:  
  80 - - - - Stoffer af stingfæstnede endeløse glasfiberrovings eller garn undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) 5%
  85 - - - - Andre varer 5%
     
7019 40 00 99 Udgår og erstattes af:
 
7019 40 00 - - - Andre varer:  
  80 - - - - Stoffer af endeløse glasfiberrovings, også stingfæstnede, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) 7%
  85 - - - - Andre varer 7%
   
7019 59 00
90 Udgår og erstattes af:
7019 59 00
- - - Andre varer:
  80 - - - - Stoffer af endeløse glasfiberrovings eller garn, også stingfæstnede, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) 7%
  85 - - - - Andre varer 7%
   
7019 90 00
90 Udgår og erstattes af:
7019 90 00
- - Andre varer:
  80 - - - Stoffer af stingfæstnede endeløse glasfiberrovings eller garn undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) 7%
  85 - - - Andre varer 7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2019) som forventes udsendt ultimo marts 2019.