Dato for udgivelse
22 Feb 2019 10:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0017613
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af semsgarvet læder (vaskeskind) med oprindelse i Folkerepublikken Kina som følge af en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/297 offentliggjort i EU-tidende L 50 af 21. februar 2019 indført en endelig antidumpingtold på importen af semsgarvet læder (vaskeskind) (toldtariffens pos. 4114 10 10 00 og 4114 10 90 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) som følge af en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/297.

Forordningen træder i kraft den 22. februar 2019.