Dato for udgivelse
20 Feb 2019 11:54
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0077269
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
15.05.2013
7307 19 90 00 Udgår og erstattes af:
7307 19 90 - - - I andre tilfælde:
10 - - - - Med gevind, med undtagelse af samlinger af kompressionsfittings i henhold til ISO DIN 13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser uden låg 3,7%
90 - - - - I andre tilfælde 3,7%
31.01.2019
7325 99 90 80 - - - - - Støbejern med kuglegrafit (»duktilt støbejern«) samt dele deraf (»varer af støbejern«), der anvendes til at:
- dække systemer på eller under jordoverfladen og/eller åbninger til systemer på eller under jordoverfladen, samt at
- give adgang til systemer på eller under jordoverfladen og/eller give udsyn til systemer på eller under jordoverfladen
2,7%
15.02.2019
8708 70 99 10-90 Udgår og erstattes af:
8708 70 99 - - - Andre varer:
- - - - Forsynet med pneumatiske dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121:
20 - - - - - Hjul af stål, også med tilbehør 4,5%
30 - - - - - I andre tilfælde 4,5%
- - - - I andre tilfælde:
80 - - - - - Hjul af stål, også med tilbehør, også med dæk, som er beregnet til
- vejtraktorer (motorforvogne)
- motorkøretøjer til person- og/eller godsbefordring
- motorkøretøjer til specielle formål (f.eks. brandbiler, vandingsvogne)
undtagen:
- hjul til quad bikes
- hjul til motorkøretøjer særlig bestemt til andre formål end offentlig vej (f.eks. hjul til land- eller skovbrugstraktorer, gaffeltrucks, pushbacktraktorer, dumperlastbiler, der ikke er til landevejskørsel)
4,5%
85 - - - - - I andre tilfælde 4,5%
 
8716 90 90 80-85 Udgår og erstattes af:
8716 90 90 - - - - Forsynet med dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121:
95 - - - - - Hjul af stål, også med tilbehør 1,7%
96 - - - - - I andre tilfælde 1,7%
- - - - I andre tilfælde
97 - - - - - Hjul af stål, også med tilbehør, også med dæk 1,7%
98 - - - - - I andre tilfælde 1,7%
 
16.02.2019  
7325 99 10 51 Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2019) som forventes udsendt ultimo marts 2019.