Dato for udgivelse
20 Feb 2019 13:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1408114
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/140 vedr. importen af visse varer af støbejern med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/261 offentliggjort i EU-tidende L 44 af 15. februar 2019 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2018/140 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varer af støbejern (toldtariffens pos. ex 7325 10 00  og ex 7325 99 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om afslutning af undersøgelsen af importen af visse varer af støbejern med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2019/261.

Forordningen trådte i kraft den 16. februar 2019.