Dato for udgivelse
15 Feb 2019 10:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-105029
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af adresse på en virksomhed vedrørende importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2019/C 58/11) offentliggjort i EU-tidende C 58 af 14. februar 2019 ændret adressen på en virksomhed vedrørende importen af natriumcyclamat (toldtariffens pos. 2929 90 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af adresse på en virksomhed henvises til teksten i (2019/C 58/11).