Dato for udgivelse
13 Feb 2019 11:15
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0117638
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og godtagelse af tilsagn.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/244 offentliggjort i EU-tidende L 40 af 12. februar 2019 indført en endelig udligningstold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Argentina (AR).

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2019/244.

Forordningen træder i kraft den 13. februar 2019.

Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/245 offentliggjort i EU-tidende L 40 oplyst om godtagelse af tilsagn, der er afgivet efter indførelsen af en endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina (AR).

For så vidt angår godtagelse af tilsagn henvises til teksten i (EU) 2019/245.

Gennemførelsesafgørelsen træder i kraft den 13. februar 2019.