Dato for udgivelse
05 Feb 2019 10:58
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
18-1892116
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Det muligt i EU-Japan aftalen at anvende ”importørens kendskab”, når du importere varer.


Som noget helt nyt i en frihandelsaftale, er det muligt i EU-Japan aftalen at anvende ”importørens kendskab”, når du importere varer.

For importører i EU betyder det, at når der anvendes præferencedokumentationskode for ”importørens kendskab” ved import af produkter, er det et krav, at du som importør indhenter og opbevarer al tilstrækkelig og gyldig dokumentation i form af bilag og dokumenter, der dokumenterer oprindelsen af det produkt, der importeres. Denne dokumentation skal importøren indhente fra eksportøren eller producenten af produktet. Du skal derfor som importør sikre dig, at du kan dokumentere oprindelsen af det produkt du har importeret.

Når en importør gør krav på anvendelse af ”importørens kendskab” ved import til EU, skal der ikke udfærdiges en udtalelse om oprindelse (oprindelseserklæring) fra eksportøren, men det er et krav som ovenfor nævnt, at importøren indhenter og opbevarer al nødvendig dokumentation om produktets oprindelse fra eksportøren.

Importøren skal i mindst tre år opbevare alle dokumenter, der godtgør, at de varer, for hvilke der kræves præference toldbehandling, har oprindelse. Tidsfristen beregnes fra den dato, hvor der kræves præferencetoldbehandling.

Importører, der anvender ”importørens viden” skal ikke være registreret i REX-databasen.

Du kan læse mere på Kommissionens hjemmeside om EU-Japan aftalen, hvor du også finder diverse guidance bl.a. om ”importers knowledge”,