Dato for udgivelse
01 Feb 2019 10:15
Til
Importører af varer fra 3. lande (lande udenfor EU´s toldområde)
Sagsnummer
19-0019634
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Det er tid til ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2020 (januar 2020-runden). Ansøgningsfristen for toldsuspensioner mv. er senest 27. februar 2019.


Det fremgår af Kommissionens vejledende meddelelse (2011/C 363/02) om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, at virksomheder i Fællesskabet kan indføre råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter toldfrit eller til en reduceret told.

Hvad er betingelserne?

  • De indførte varer skal indgå i en produktion i Fællesskabet
  • Der må ikke være produktion af de pågældende råvarer m.v. eller af tilsvarende varer i EU
  • Der skal være tale om en forventet årlig toldbesparelse på mindst 15.000 Euro

Anmodning om toldsuspension eller toldkontingent skal afgives på blanketten, der er angivet i Kommissionens meddelelse i bilag I og II:

Blanketten udfyldes på engelsk og fremsendes i nævnte fil-format.

  • Første og anden del i bilag I sendes samlet i én fil (i Word-format)
  • Tredje del i bilag I sendes i én fil (i Word-format)
  • Bilag II (Declaration) sendes i én fil (underskrevet – i PDF-format)

For at sikre en lettere gennemgang og behandling af ansøgningerne i Kommissionen, anmodes ansøgerne om at vedlægge alle relevante oplysninger og teknisk information/dokumentation vedrørende det ansøgte produkt.

Ansøgning om suspension af tolden, eventuelt i form af et toldkontingent, med virkning fra den 1. januar 2020 skal være Kommissionen i hænde senest den 15. marts 2019.

For at sikre rettidig fremsendelse til Kommissionen, bedes anmodninger indsendt til Toldstyrelsen senest den 27. februar 2019.

I den Juridiske Vejledning, Told, afsnit F.A.6 og F.A.7, er der mere information om toldsuspensioner og toldkontingenter. Den seneste udgave af den Juridiske Vejledning kan findes på skat.dk under punktet ”Jura”.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter