Dato for udgivelse
01 Feb 2019 09:25
Til
Importører mv
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Kommissionen har indført endelige beskyttelsesforanstaltninger  mod importen af visse stålprodukter


Endelige beskyttelsesforanstaltninger (Safeguard) på visse stålprodukter.

Kommissionen har ved Gennemførelsesforordning (EU) 2019/159) offentliggjort i EU-tidende L 31 af 1. februar 2019 indført endelige beskyttelsesforanstaltninger på importen af visse stålprodukter.

Beskyttelsesforanstaltningerne består af toldkontingenter (Quota) som tillader indførsel af de i forordningen nævnte stålprodukter uden at betale tillægstold. For at få del i et toldkontingent kræver det, at der anmodes om at få del i kontingentet i toldangivelsen. Er et toldkontingent opbrugt eller der ikke kan tildeles for hele den ansøgte mængde, skal der betales 25% i tillægstold.

Anmodes der ikke om toldkontingent på fortoldningstidspunktet, bliver der opkræver 25% i tillægstold.

Den midlertidige beskyttelsesforanstaltninge (inkl. toldkontingenterne, som blev indført iht. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1013 afsluttes med slutdato 1. februar 2019 (Bemærk venligst, at TARIC først bliver opdateret med denne ændring fredag aften d. 1. februar 2019).

 Baggrund

Importen af stål til EU har været stigende de seneste år, og der er høj risiko for en yderligere stigning som følge af den amerikanske straftold, der blev indført den 1. juni 2018. Straftolden vil med stor sandsynlighed betyde en omdirigering af stål fra det amerikanske marked til det europæiske marked. Formålet med tillægstolden er at beskytte den europæiske stålproduktion, mens toldkontingenterne skal sikre adgang til tilstrækkelige mængder. Det betyder, at hvis det relevante toldkontingent er opbrugt, opkræves der en tillægstold på 25 %.

Varer med oprindelse i Norge, Island, Lichtenstein, Botswana, Cameroon, Fiji, Ghana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Syd Afrika og Eswatini (Swaziland) er ikke omfattet af foranstaltningerne.  

Følg med i udviklingen på toldkontingenterne

Du kan altid slå gældende toldordninger op i Taric (Toldtariffen) på Tarif.skat.dk. Under "Taric" > "Toldordninger" > "Toldordninger for varekode" kan du indtaste varekode og oprindelsesland for at se aktuelle toldsatser og betingelser. Under "Taric" > "Toldkontingenter" kan du følge de enkelte toldkontingenter med kontingentnummer. For at få adgang til den lavere toldsats skal du som importør udfylde din toldangivelse på en bestemt måde for at få del i toldkontingenterne (Quota) og dermed undgå at betale tillægstold.  

Vejledning: Sådan udfylder du toldangivelsen for at anmode om toldkontingent

 • Rubrikker og koder, som er særlig vigtige:
  • Rubrik 33: Varekode: 10-cifret varekode
  • Rubrik 34: Oprindelsesland
  • Rubrik 36: Præference: kode 120
  • Rubrik 39: Kontingentnummer (6-cifret løbenummer, fx 098xxx)
  • Rubrik 44.4a: Præferencedokumentationstype: kode 0009
  • Rubrik 44.4.b: Præferencedokumentationsnummer: Her skriver du "INGEN DOK"

Der er landespecifikke toldkontingenter og toldkontingenter for ”andre oprindelser”. De landespecifikke toldkontingenter løber i 12 måneder, første periode løber dog kun 2. februar - 30. juni 2019. Toldkontingenterne for "andre oprindelser" løber kvartalsmæssigt, første periode løber dog kun 2. februar - 31. marts 2019.

For toldkontingenterne, som løber kvartalsvist stoppes tildelingerne på den tyvende arbejdsdag efter hver kvartal. Eventuelle ubrugte mængde overføres derefter automatisk til næste kvartal. (Dette gælder dog ikke for det sidste kvartal i året).

VIGTIGT: Når mængden for et kvartalskontingent ("andre oprindelser") er overført til næste kvartal, er det ikke længe muligt at anmode om kontingenttoldbehandling for angivelser med satsdato i det foregående kvartal.

Hvis et landespecifik toldkontingent opbruges i perioden 01. april - 30. juni, så kan der anmodes om en mængde på kontingentet for "andre oprindelser.

Bemærk, at som følge af at det er en ny forordning, så har Kommissionen besluttet først at starte tildelingen af de nye kontingenter efter d. 17. februar 2019. Anmodning om kontingenttoldbehandling i fortoldninger indtil da antages og videresendes til EU-Kommissionen, men svar om tildeling modtages efter 17. februar 2019.

Bilag:

  • Bilag 1 omfatter de berørte produkter
  • Bilag 3.1 omfatter en liste over udviklingslande
  • Bilag 3.2 omfatter en liste over kategorier og udviklingslande, hvor foranstaltningen anvendes.
  • Bilag 4 omfatter listen over toldkontingenter

EU-tilsyn af importen af jern- og stålvarer

Forudgående EU-tilsyn iht. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/670 suspenderes for varer nævnt i bilag 4 i perioden for de definitive foranstaltninger. Dvs. der skal ikke fremlægges Tilsynsdokument/importlicens for jern- og stålprodukter (I004). (Bemærk venligst at TARIC først bliver opdateret med denne ændring fredag aften d. 31. januar 2019).

Forordningen træder i kraft 2. Februar 2019.