Dato for udgivelse
31 Jan 2019 11:52
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0073855
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Der mangler enkelte data i TARIC forbindelse med frihandelsaftalen med Japan.


EU-Kommissionen har meddelt, at som følge af nogle tekniske problemer er der fejl og mangler i præference data (toldordningstype 142) i TARIC i forbindelse med Frihandelsaftalen med Japan.

Det drejer sig om:

Evt. forkerte satser for følgende KN koder:

1901 10 00, 1901 20 00 og 1901 90 99.

Manglende præferenceordning for følgende KN koder:

2101 12 98, 2101 20 98, 2106 10 80 og 2106 90 98.

Der er muligt at angive til tarifmæssig told og senere indsende rettelsesangivelse.

Toldstyrelsen udsender nyhedsbrev, når data er integreret korrekt.

Frihandelsaftalen træder i kraft 1. februar 2019.