Dato for udgivelse
13 Feb 2019 15:13
Til
Brugere af onlinedelen af Import og e-Export (Toldsystemet)
Sagsnummer
INC000000450152
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Den 5. marts 2019 ændres den måde man bruger for at tilgå Import og e-Exports onlinedel. Java Webstart erstattes af en "tyk klient". Ændringen vil være tilgængelig på testmiljøet (TFE) torsdag den 14. februar 2019


Toldsystemet (Import og e-Export) anvender programmet Java for at fungere.

I forbindelse med, at supporten af Java 1.8 forventes at ophøre ved udgangen af marts/primo april 2019, har det betydning for onlinedelen af Import og e-Export, idet de nuværende ’klienter’ anvender Java  Web Start, der ikke længere vil være at finde i de nye Java versioner efter version 1.8.

Der er ingen ændringer til filoverførsel. Der er heller ingen ændringer på ICS, Manifest og Transit-systemerne.

I forbindelse med denne ændring har det været nødvendigt at udvikle en ny løsning, kaldet en "tyk klient" til Import og e-Export.

Derfor ændres adgangsmåden til Import og e-Export i to etaper, først på testmiljøet (TFE) og siden på produktionsmiljøet.

Den største ændring er, at filtypen ændres fra ".jnlp" til ".exe" (export-installer.exe, import-installer.exe). Sammen med exe-filen er der tilkommet en Citrix-mulighed (Start_Client.cmd), som installeres sammen med klienten.

Information om de nye programmer vil blive gjort tilgængelige på Toldstyrelsens driftsmeddelelser og siden Tekniske forhold vedrørende toldsystemerne snarest.

TFE – Test for Erhvervslivet ændres den 14. februar 2019

TFE ændres den torsdag den 14. februar 2019 (servicevindue kl. 10:00-12:15).

Gamle genveje og links til TFE-miljøet vil ikke længere virke fra ovenstående tidspunkt.

Efter installation vil Import og e-Export fremover skulle startes via en eksekverbar fil (hhv. import-installer.exe og export-installer.exe) som skal ligge lokalt på brugerens harddisk (c:\) eller på et netværksdrev. Det kan være nødvendigt at afklare internt i virksomheden om der skal ændres eller rettes i firewalls og antivirusprogrammer.

De nye programmer, som bruges til at starte e-Export og Import , hedder hhv. e-Export TFE og Import TFE.

Programmerne vil være tilgængelige her, når udlægningen er vel overstået:

Import: https://tfe-import.skat.dk/import-installer.exe

e-Export: https://tfe-export.skat.dk/export-installer.exe

Der er ingen ændringer i selve funktionaliteten i programmerne. IP-adresser mv. er også uændret.

Når genvejene (ikonerne) er installeret anbefaler vi, at du fremover bruger de installerede genveje til at starte hhv. e-Export og Import. (Man kan godt starte e-Export via hovedmenuen i Toldsystemet som vanligt, men det vil tage længere tid end ved at bruge genvejen e-Export TFE direkte).

Produktionsmiljøet ændres den 5. marts 2019

Den nye måde at tilgå programmerne på vil også træde i kraft på produktionsmiljøet, men først den 5. marts 2019. Vi anbefaler, at du kontrollerer det nøjagtige tidspunkt på Driftsstatus.

Linkene til produktionsmiljøet (kan først bruges efter veloverstået udlægning):

https://import.skat.dk/import-installer.exe

https://export.skat.dk/export-installer.exe