Dato for udgivelse
29 Jan 2019 11:49
Til
Brugere af onlinedelen af Import og e-Export (Toldsystemet)
Sagsnummer
INC000000450152
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Servicevinduet den 30. januar 2019 vedrørende installation af nye klienter til Toldsystemet udsættes indtil videre.


Servicevinduet den 30. januar 2019 vedrørende installation af nye klienter til brugere af Onlinedelen af Import og e-Export (Toldsystemet) udsættes indtil videre.

Baggrunden er, at flere virksomheder ikke har kunnet få installationen af de nye exe-filer på TFE-miljøet til at virke, hvis der ikke vælges standardinstallation. Det formodes, at den samme fejl vil gøre sig gældende i produktionsmiljøet.

Der er derfor behov for at foretage en ændring af exe-filerne. For at have den nødvendige tid til at udvikle og teste denne ændring, er det besluttet at udsætte servicevinduet for produktionsmiljøet til februar 2019. Endelig dato vil blive udmeldt på Driftsmeddelelser snarest.

Når en ny løsning er klar, vil den blive lagt på TFE-miljøet, så virksomhederne har mulighed for at teste inden udlægning på produktionsmiljøet.

Indtil da fortsættes med den nuværende løsning (jnlp).