Dato for udgivelse
21 Jan 2019 09:55
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0728580
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udlignings- og antidumpingtold på importen af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/72 offentliggjort i EU-tidende L 16 af 18. januar 2019 indført en endelig udligningstold på importen af elektriske cykler (toldtariffens pos. 8711 60 10 00 og 8711 60 90 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i (EU) 2019/72.

Forordningen trådte i kraft den 19. januar 2019.

  

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/73 offentliggjort i EU-tidende L 16 af 18. januar 2019 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af elektriske cykler (toldtariffens pos. 8711 60 10 00 og 8711 60 90 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2019/73 og Kommissionen har efterfølgende berigtiget forordningen se L 16 I.

Forordningen trådte i kraft den 19. januar 2019.