Dato for udgivelse
18 Jan 2019 10:52
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0042935
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af beskyttelsesforanstaltninger vedrørende importen af indica-ris med oprindelse i Cambodja og Myanmar/Burma.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/67 offentliggjort i EU-tidende L 15 af 17. januar 2019 midlertidigt ændret GSP-præferencesatsen på importen af indica-ris med oprindelse i Cambodja (KH) og  Myanmar/Burma (MM), som i øjeblikket er henhørende under KN-kode 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 og 1006 30 98.

Importen af de varer, som allerede er på vej til Unionen på datoen for forordningens ikrafttræden, er ikke omfattet af tolden dog forudsat af varernes bestemmelse ikke kan ændres.

Dokumentation for, at varen er afsendt inden den 18. januar 2019 skal kunne fremlægges.
Certifikatkode Y223 skal angives i angivelsens rubrik 44.2 for at angive, at varen er afsendt inden den 18. januar 2019.

For så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger vedrørende import at indica-ris henvises til teksten i (EU) 2019/67.

Forordningen træder i kraft den 18. januar 2019.