For at bidrage til en mere effektiv offentlig sektor udstiller Skatteforvaltningen en række data til myndigheder. Dataudstilling (eller dataudveksling) skal sikre, at en borger kun behøver at give samme oplysning én gang ved en given myndighedsbehandling, som fx beregning af sociale ydelser. Skatteforvaltningens dataudstilling understøtter kort sagt, at relevant information genbruges, til gavn for borgeren.

Derudover udstiller Skatteforvaltningen også data til udvalgte virksomheder, fx ved kreditvurderinger. Gennem løsninger som eSkatData, kan kreditvurderingerne ske på et opdateret og korrekt grundlag.

Skatteforvaltningens dataudstilling henvender sig til virksomheder og offentlige myndigheder, der udfører opgaver som f.eks. beregning af boligstøtte, ansøgning om indfødsret eller kreditvurdering. Derudover bliver Skatteforvaltningens data udstillet til statistiske og videnskabelige formål.

For at overholde love og sørge for sikker datahåndtering, udstiller Skatteforvaltningen kun data til myndigheder, eller virksomheder, der har et konkret formål og ret til at modtage oplysningerne. De juridiske rammer for, hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles er derudover defineret i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har ansvaret for udstillingen af Skatteforvaltningens data, hvilket blandt andet dækker over:

  • Rådgivning om brug af og om GDPR ved udstilling af fagspecifik data.
  • Vurdering af ansøgninger om adgang til Skatteforvaltningens dataudstillingsløsninger.

Her på siderne kan du læse mere om dataudstillingsløsningerne eIndkomst Udstilling og eSkatdata.

  • eIndkomst Udstilling henvender sig til myndigheder, virksomheder og a-kasser, som har lovmæssigt ret til at få adgang til indkomstregistret. Læs mere om eIndkomst Udstilling.
  • eSkatData henvender sig til finansielle virksomheder, der yder lån og økonomisk rådgivning. Der skal være tale om en finansiel virksomhed under finanstilsyn og/eller en virksomhed, der er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder. Læs mere om eSkatData.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende dataudstilling, kan du kontakte os på dataudstilling@ufst.dk.