Dato for udgivelse
17 Jan 2019 09:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-118874
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af aluminiumsradiatorer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/59 offentliggjort i EU-tidende L 12 af 15. januar 2019 indført en endelig antidumpingtold på importen af aluminiumsradiatorer (toldtariffens pos. 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 og 7616 99 90 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2019/59.

Forordningen trådte i kraft den 16. januar 2019.