Dato for udgivelse
14 Jan 2019 14:08
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
18-1892116
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Relevante oplysninger vedr. EU-Japan aftalen, herunder diverse guidances


På Kommissionens hjemmeside, vil I kunne finde relevante oplysninger om EU-Japan aftalen, herunder diverse guidances. Det er vigtigt, at I læser de enkelte guidance, da de giver god information om regler for anvendelse af EU-Japan aftalen herunder bl.a. også information om anvendelse af koder til opnåelse af told præference ved import af varer.