Dato for udgivelse
14 Jan 2019 14:08
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
18-1892116
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Relevante oplysninger vedr. EU-Japan aftalen, herunder diverse guidances


På Kommissionens hjemmeside, vil I kunne finde relevante oplysninger om EU-Japan aftalen, herunder diverse guidances. Det er vigtigt, at I læser de enkelte guidance, da de giver god information om regler for anvendelse af EU-Japan aftalen herunder bl.a. også information om anvendelse af koder til opnåelse af told præference ved import af varer.

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter