Dato for udgivelse
11 Jan 2019 15:48
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0012009
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Der er offentliggjort nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN.


Kommissionen har den 17. december 2018 vedtaget følgende gennemførelsesforordning om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning nr. 2018/2041 vedr. kabelkonnektorer (hanstik eller hunstik) under KN-kode 8536 69 90.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 327 af 21. december 2018 med ikrafttræden pr. 10. januar 2019.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende ændringer i de forklarende bemærkninger til KN:

  • Position 9406 vedr. præfabrikerede bygninger, såkaldte ”polytunneler”. Teksten er offentliggjort i EU-tidende C 466 af 28. december 2018.

  • KN-kode 7307 19 90 vedr. fittings af støbejern med kuglegrafit. Teksten er offentliggjort i EU-tidende C 2 af 4. januar 2019.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de Forklarende Bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret