Indhold

Dette afsnit handler om skønsmæssige ansættelser. Afsnittet indeholder:

  • Reglen i SKL § 74 om skønsmæssig ansættelse A.C.2.1.4.4.1
  • Praksis vedrørende skønsmæssig ansættelser A.C.2.1.4.4.2