Dato for udgivelse
15 Jan 2019 12:43
Til
Virksomheder, der anvender EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
19-0011144
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Godkendt modtager er fritaget for at tilmelde til Toldekspeditionsstederne.


Der er fundet anledning til at præcisere regelsættet om anvendelsen af forudanmeldelse for de godkendte ordninger på forsendelsesområdet.

I 2015 bortfaldt kravet om forudanmeldelse for godkendt afsender (se nyhedsbrevet af 20.04.2015).

Fra den 12. september 2018 er der ved indsættelse af faktisk ankomst etableret mulighed for at risiko vurdere forsendelsesangivelser i NCTS i Toldstyrelsens risikomodul (se nyhedsbrevet af 25.09.2018). Som konsekvens skal godkendt modtager heller ikke sende en forudanmeldelse til Toldstyrelsen om afslutning af forsendelserne, idet Toldstyrelsen i forbindelse med forløbet af risikovurdering allerede er i besiddelse af relevante oplysninger i NCTS systemet, også før faktisk ankomst.

I denne forbindelse bedes virksomhederne at afgive oplysning om varernes faktiske ankomsttidspunkt samt opbevaringssted i rubrikken "Angivelsesstedet". Rubrikken har 35 alfanumeriske karakterer.

Eksempel:

Et vareparti ankommer på køretøjet den 16. januar 2019, kl. 10.15, og har opbevaringsadressen Toldervej 12, 4412 Toldkøbing.

Ovenstående oplysninger skal angives præcis på følgende måde:

16.01.19 10.15 Toldervej 12 4412

Af pladshensyn skal bynavnet ikke angives, men kun postnummeret. Under hensyn til at rubrikken "Angivelsesstedet" kun har 35 alfanumeriske karakterer, skal vejnavnet - ved lange vejnavne - forkortes mest hensigtsmæssigt. 

Nødprocedure

Afsluttes en forsendelse under nødproceduren, skal de hidtidige gældende regler for afgivelse af forudanmeldelse anvendes. Toldstyrelsen skal have mulighed for at tage stilling til, om en eventuel kontrol skal foretages. Alternativt og afhængig af nedtidens længde kan virksomhederne frembyde varerne ved et Toldekspeditionssted.