SKL §§37-52 omhandler Transfer Pricing bestemmelserne.

Der henvises til afsnit C.D.11.