Titel
e-Export
Beskrivelse

Problemer på e-Export (hænger i status 20 og manglende MRN i status 40)

Der har desværre været et driftsproblem relateret til e-Export i juledagene. Angivelser, der er gået i risikoanalyse den 24. eller 25. december hænger desværre i et vist omfang i status 20. Der er ingen kendte problemer for nye angivelser.

De hængende angivelser vil blive skubbet videre af vor leverandør, men i hastende tilfælde er det i orden at lave en erstatningsangivelse.
Der kan indsendes sletningsanmodning for den gamle angivelse, når den har nået status 40. (Husk at oplyse ref.nr. på angivelsen, der erstatter den)

Opdateret kl. 14.32: Angivelserne er for de flestes vedkommende i status 40 nu, men uden MRN. Det anbefales at lave erstatningsangivelser, da vi ikke kan give en tidshorisont.

Opdateret kl. 15.49: Angivelserne forventes først klar i løbet af aftenen. Der kan vælges imellem at lave erstatningsangivelser eller anvendelse af nødprocedure.

Opdateret kl. 08.06 28/12-2018: Der restererer meget få hængere, som vi vil forsøge at skubbe videre i dag.

Opdateret kl. 11.29 28/12-2018: De sidste hængere er nu skubbet videre til frigivet.

INC000000472510

Oprettet
27 Dec 2018 11:21
Status
Løst
Klarmeldt
28 Dec 2018 11:29