Det er en grundlæggende forudsætning for at drive virksomhed med spil, at dette sker på en faglig forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Opretholdes faglig forsvarlig spildrift ikke kan tilladelsen til udbud af spil tilbagekaldes af Spillemyndigheden.

Faglig forsvarlig spildrift er en vurdering af tilladelsesindehavers evne til udbyde spil i overensstemmelse med spilleloven herunder især formålene i Spilleloven.

  1. at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau
  2. at beskytte unge eller andre udsatte personer fra at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,
  3. at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og
  4. at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

I relation til fagligt forsvarlig udbud af online spil, så stiller spilleloven en række tekniske krav, som blandt andet har til formål at sikre lovens formål, f.eks. registrering af spillere. På det landbaserede marked kan der udbydes spil uden at registrere spilleren, hvorfor der i vurderingen af faglig forsvarlighed i relation til udbud af spil på det landbaserede marked særligt lægges vægt på spillerens personlige kontakt med udbyderen eller bestyreren.

Det er Spillemyndighedens vurdering, at den personlige kontakt særligt bør sikre ovenstående punkt 2-4 i spillelovens formål, hvilket spiludbyders procedurer for udbud af landbaseret spil bør afspejle.

Det er uanset, at den personlige kontakt er grundlæggende for det landbaserede marked, tilladt, under visse forudsætninger, at udbyde væddemål via selvbetjeningsterminaler. Udbuddet af væddemål skal ske på faglig forsvarlig vis, herunder at der ikke sker salg af væddemål til personer under 18 år.

Det er Spillemyndighedens vurdering, at udbud af væddemål via selvbetjeningsterminaler, alene kan ske faglig forsvarligt, hvis selvbetjeningsterminalen til enhver tid kan overvåges af personalet i butikken. Det er Spillemyndighedens vurdering, at personalet i butikker oftest opholder sig bag kassen, når der er kunder i butikken, hvorfor selvbetjeningsterminaler skal være placeret i tilknytning til butikkens kasse, og selvbetjeningsterminalerne skal til enhver tid være behørigt overvåget af butikkens personale bag kassen.

Dette betyder i praksis blandt andet, at personalet bag kassen til enhver tid skal kunne foretage en aldersmæssig vurdering af kunder, der benytter selvbetjeningsterminalen, endvidere skal personalet uden videre være i stand til at henvende sig til kunderne med henblik på, at sikre at reglerne overholdes.

Det er Spillemyndighedens opfattelse, at den aldersmæssige vurdering alene kan foretages, hvis terminalen er opstillet i samme lokale som butikkens primære kasse og at personalet har frit udsyn fra kassen til selvbetjeningsterminalen. Det er i denne relation Spillemyndighedens vurdering, at overvågningen skal ske fysisk, og kravet kan således ikke opfyldes ved at overvåge selvbetjeningsterminalen gennem f.eks. videoovervågning.