Når du kører og fragter ting for andre lejlighedsvis fx via TagDetMed og Mover, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet.

Ved opgørelsen af indtægten kan du fratrække de udgifter, der er forbundet med kørslen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter