Dato for udgivelse
12 Nov 2018 14:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Nov 2018 14:28
SKM-nummer
SKM2018.560.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1732683
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Opkrævning, rentesats.
Resumé

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2019.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) § 7.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, A.B.4.6.


Med henvisning til § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016 om opkrævning af skatter og afgifter mv., meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,0 pct. med virkning fra den 1. januar 2019.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter