Titel
e-Export
Beskrivelse

Nogle udførsler hænger fast i status 20 'Antaget'. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 13.52: Der må anvendes nødprocedure i fornødent omfang. Vi forventer dog, at MRN vil blive tildelt til de eksisterende angivelser, når systemet fungerer igen.

Opdateret kl. 14.44: Der kan desværre ikke gives nogen tidshorisont.

Opdateret kl. 15.55: Problemet er afhjulpet kl. 15.30 således at nye angivelser behandles. Vi har ingen status på de angivelser, der er blevet "fanget" i status 20-fejlen. Man kan med fordel lave en ny angivelse, som vil blive korrekt behandlet.

Opdateret kl. 17.48: Der er stadig ingen status på de "fangede" angivelser.

Opdateret kl. 20.17: Status uændret

Opdateret 18/10 kl. 07.54: Status uændret. De angivelser, der blev fanget i nedbruddet, er stadig i status 20 'Antaget'. Nye kommer igennem.

Opdateret 18/10 kl. 08.58: Angivelser, der er gået i status 18 (Risikoanalyse) i går imellem kl. 12.45-15.30 vil også hænge fast i status 20. Dette kan afhjælpes ved at man genindsender angivelsen, så den gennemgår en ny risikoanalyse, inden der sættes faktisk ekspeditionstidspunkt i.

Opdateret 18/10 kl. 09.58: Angivelser i status 20 bliver skubbet igennem nu. Køen forventes afviklet inden for 15 minutter.

Opdateret 18/10 kl. 11.10: De fleste angivelser er nu gået videre til ny status, men nogle hænger stadig fast. Der arbejdes på en løsning.

Opdateret 18/10 kl. 13.10: Alle status 20-hængere er nu skubbet videre. Nogle angivelser vil strande i status 50 ved ankomst til udpassage, disse vil løbende blive skubbet.

INC000000433658

Dags dato
17 Oct 2018 13:32
Status
Løst
Dato for klarmelding
18 Oct 2018 13:10
   

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter