Når momsperioden eller regnskabsåret er ved at være slut, og du har fået styr på fakturaer, bogføringsmetode med mere, skal du lave selskabets regnskab.

Du skal indberette selskabets årsrapport, selskabsskat og eventuelt også indberette løn og moms.

Forbered de oplysninger, du skal indberette i selskabets årsrapport til Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Du skal lave en standard opstilling og sammentælling af konti, så det kan være en god ide at bruge en revisor.

Du skal indberette din årsrapport til Erhvervsstyrelsen på virk.dk senest 5 måneder efter dit regnskabsår er afsluttet.

Det kan også være en god ide at få foretaget et moms- og skattetjek hos Skattestyrelsen.

Når indkomståret for dit selskab udløber, skal du oplyse selskabets skattepligtige resultat til Skattestyrelsen.

Læs mere i pakken Selskabsskat.

Udbetaler selskabet løn til dig og eventuelle ansatte, skal du udarbejde lønsedler og indberette via TastSelv Erhverv til systemet eIndkomst. 

Læs mere i pakken Ansatte.

Hvis dit selskab er registreret for moms, skal du også lave selskabets momsregnskab og indberette momsen - for nystartede selskaber vil det normalt være kvartalsvist.

Læs mere i pakken Moms.